Més de 100 persones participen en les sessions de treball per definir la futura Llei de l’ESS

Valoració primera fase Llei ESS

La primera fase del procés de reflexió de la futura Llei de l’ESS a Catalunya ja ha finalitzat! Des de l’AESCAT valorem satisfactòriament els resultats d’aquesta primera etapa, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu.

Quantitativament hem comprovat que el procés ha despertat força expectació. El 13 de febrer s’iniciava la reflexió amb una xerrada inspiracional a càrrec de Rocio Nogales i Jean Louis Laville a la que van assistir gairebé 200 persones. Recordeu que teniu tots els materials disponibles al web:

En la següent fase més de 200 entitats han respost l’enquesta online sobre els trets definitoris de la llei. Les respostes han indicat unes tendències que s’han agafat com a base per obrir el debat en les diferents sessions presencials. Cal destacar que existeix força consens respecte a la necessitat de la Llei d’ESS, així com en la majoria de preguntes de l’enquesta.

Durant els mesos de març i abril s’han realitzat un total de set sessions de treball que han servit per començar a definir les bases d’una futura llei de l’ESS catalana i en les que han participat més de 100 persones. Les sessions s’han organitzat en col·laboració amb les cinc organitzacions representatives de l’AESCAT:

Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya 19 de
febrer
8 persones – Comissió de la Llei
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 20 de
febrer
40 persones
Taula d’Entitat del Tercer Sector Social de Catalunya 1 de març 14 persones – Junta
La Confederació, Associació Empresarial del Tercer
Sector Social de Catalunya
7 de març 18 persones
Sessió conjunta Taula – La Confederació 12 de març Juntes
Confederació de Cooperatives de Catalunya 14 de març 14 persones
Federació de Mutualitats de Catalunya 1 d’abril 11 persones
TOTAL
105 persones

Les sessions de treball han estat intenses i inspiradores i s’han dividit en dues parts:

 1. Reflexió sobre el propòsit de la futura Llei, consistent en un debat obert per definir quin hauria de ser l’objectiu últim de la llei. Cal destacar que es detecta un alt consens en que la llei és necessària i que ha de servir per:
 • Definir què s’entén per economia, amb una voluntat transformadora de l’economia i dels models productius i reproductius.
 • Obrir la mirada cap a noves realitats socials.
 • Potenciar respostes col·lectives a necessitats socials.
 • Posar en valor els trets identitatris i diferenciadors de l’ESS. Cap a les administracions, però també cap a les persones consumidores / usuàries.
 • Definir què és l’ESS i també què NO és, delimitar el concepte.
 • Millorar i estructurar l’ESS, així com les entitats que en formen part.
 • Definir els compromisos que ha d’assumir l’administració cap a l’ESS.
 • Identificar noves formes de relació amb l’administració que faciliti una contractació pública responsable, nous models de concertació, etc.
 • Impulsar mecanismes de col·laboració publico-social-comunitària.
 • Definir mesures de foment i promoció amb recursos.

2. Debat sobre alguns dels aspectes on volen aprofundir. En la segona part de les sessionss’han fet grups de reflexió per aprofundir en aquells aspectes que les persones assistents consideren que s’ha de debatre més a fons.

Això ha servit per identificar que els temes que més preocupen son la definició que pot fer la llei del que es considera economia social i solidària, així com el reconeixement de les organitzacions que vulguin ser identificades com a ESS.

Properes passes

A partir de tota la informació recollida, el repte és elaborar un primer document que presenti un posicionament comú de les diferents organitzacions que formen part de l’AESCAT sobre com hauria de ser la futura llei de l’ESS catalana.

Aquest document serà enviat a totes les persones participants i serà treballat en una segona sessió de treball per tal d’enriquir-lo i que pugui ser aprovat per totes les organitzacions de l’AESCAT.

Tot això amb l’objectiu de construir de forma col·lectiva les bases de la futura llei catalana de l’economia social, assegurant el seu alineament amb un moviment divers amb uns principis i valors compartits.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *