Entitats membre

Logo Confederació Cooperatives Catalunya

Confederació de Cooperatives de Catalunya

Fundada el 1984, la Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització empresarial sense afany de lucre i l’òrgan màxim de representació d’nterlocutor amb l’Administració. Està integrada per les federacions de cooperatives de Catalunya i fonamenta el seu projecte seguint els valors definidors de l’ètica empresarial cooperativa de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d’acord amb els principis cooperatius de l’Aliança Cooperativa Internacional.

La Confederació Empresarial del Tercer Sector

La Confederació és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les entitats no lucratives – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que presten serveis d’atenció a les persones al nostre país. En el seu conjunt agrupa prop de 1.200 organitzacions que, des d’una voluntat expressa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, l’educació infantil, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la salut mental, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.

Federació de Mutualitats

La Federació de Mutualitats de Catalunya s’ocupa de la representació i la defensa dels interessos del mutualisme de previsió social català. Integrada per mutualitats de previsió social que es defineixen com a societats de persones que exerceixen una activitat asseguradora sense ànim de lucre, sota els principis de protecció mútua, solidaritat, gestió professional i organització democràtica. Actualment el mutualisme de previsió social dóna cobertura a 1.223.000 persones.

 

Taula d’entitats del Tercer Sector

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social és la institució que defensa els drets socials i que lluita contra les desigualtats a Catalunya. Compta amb 35 federacions i grans organitzacions que aglutinen més de 3.000 entitats socials catalanes. La Taula centra la seva acció a fer incidència política i en vertebrar, enfortir i visibilitzar el sector social.

avatar

Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya

La Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) és una organització de segon grau nascuda l’any 2013 i formada per una base social de més de 300 sòcies, entre entitats i persones. Defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris que funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació. L’economia solidària contempla una nova forma de produir, distribuir i consumir, i representa una alternativa viable i sostenible per satisfer les necessitats individuals i globals.

Web | Facebook | Twitter | Instagram | Flickr | Telegram | Youtube