Formació

ITINERARI EDUCATIU D’ECONOMIA SOCIAL I FINANCES ÈTIQUES

L’Itinerari Educatiu d’Economia Social i Finances Ètiques és una proposta didàctica adreçada a l’alumnat de 3r i 4 d’ESO. Consisteix en un conjunt de 5 mòduls formatius (cadascun d’una hora de duració) que tracen un recorregut seqüencial per comprendre els aspectes clau d’aquesta perspectiva econòmica.

 

 

L’estructura modular permet que cada equip docent pugui inscriure’s al nombre de mòduls que consideri oportú. Aquests mòduls formatius es poden realitzar de manera presencial o en format virtual, a través d’una plataforma digital creada per impartir els mòduls a distància.

reptes cooperatiusEls centres que prefereixin realitzar els mòduls de manera telemàtica poden accedir a aquest portal digital que recull tot el material didàctic necessari. Aquest material també podrà ser consultat pel professorat que imparteixi els mòduls als centre educatius, però que vulguin aprofundir de manera autogestionada en els continguts de la matèria.

Els centre que optin per realitzar els mòduls presencialment podran impartir-los a través del seu propi professorat o mitjançant un formador extern.

mòdul1

L’economia no són només diners, inversions en borsa, pressupostos, pèrdues i guanys.

Objectius:
– Mobilitzar els coneixements previs de l’alumnat sobre l’economia.
– Reflexionar sobre el valor econòmic que tenen les activitats quotidianes.
– Comprendre el marc d’anàlisi de les economies plurals i introduir els principis de l’Economia Social i les Economies Feministes.

| Descarrega Material didàctic Mòdul 1 | Material complementari de guia pel professorat (PPT i PDF)

mòdul2

Objectius:
– Analitzar els orígens del moviment cooperatiu i mutualista
– Comprendre què són i com funcionen les cooperatives agràries, de consum, d’ensenyament, d’habitatge, etc.
– Investigar la presència del cooperativisme al nostre entorn.

| Descarrega Material didàctic Mòdul 2 | Material complementari de guia pel professorat (PPT i PDF)

mòdul3

Què és l’emprenedoria col·lectiva? Quins valors són necessaris a l’hora d’emprendre junts? El tercer mòdul de l’itinerari dona resposta a aquestes qüestions. A partir d’una metodologia activa, en el context de la simulació d’un projecte col·lectiu, l’alumnat copsarà els principis i valors del cooperativisme, fent-los conscients que les cooperatives són una opció real per a desenvolupar qualsevol activitat econòmica.

Objectius:

– Conèixer algunes dimensions a tenir en compte per fer viable i perdurable l’economia col·lectiva.
– Descobrir una gestió econòmica democràtica i els seus àmbits d’acció.
– Desenvolupar una actitud crítica cap a les pràctiques econòmiques.

| Descarrega Material didàctic Mòdul 3 | Material complementari de guia pel professorat (PPT i PDF)

mòdul4

El consum és una dimensió econòmica clau. Com consumim i els criteris que s’apliquen a l’hora de realitzar o no una compra i d’escollir uns o altres productes té un impacte social i ambiental. En aquest mòdul es proposa a l’alumnat activar una mirada crítica cap al consum, a partir de l’anàlisi de les seves conseqüències. D’altra banda, s’exposen alternatives responsables relacionades amb el consum de proximitat, saludable, sostenible i de justícia social.

Objectius:
– Mobilitzar els coneixements previs de l’alumnat sobre el consum responsable i el comerç just.
– Introduir els criteris de sostenibilitat en referència al consum.
– Reflexionar sobre les implicacions que tenen les nostres decisions de consum.

| Descarrega Material didàctic Mòdul 4 | Material complementari de guia pel professorat (PPT i PDF)

mòdul5

Què són les finances ètiques? Quins criteris s’apliquen per a diferenciar una entitat bancària convencional de la banca ètica? En aquest mòdul es proposa a l’alumnat investigar alguns aspectes concrets del funcionament de la banca i contrastar com es gestionen els estalvis de les persones en diferents tipus d’entitats bancàries.

Objectius:
– Mobilitzar els coneixements previs de l’alumnat sobre la banca i les finances.
– Descriure com funciona el sistema financer: entendre què és l’estalvi, el préstec i l’interès bancari.
– Prendre consciència de l’impacte de les decisions econòmiques que prenem i valorar la dimensió social de la banca ètica.

| Descarrega Material didàctic Mòdul 5 | Material complementari de guia pel professorat (PPT i PDF)

Recull de bibliografia, enllaços web i recursos de referència que ens poden servir per adquirir una visió més àmplia dels temes tractats.

| Descarrega Annex |

Impulsat per:

Promou:

Amb el finançament de