Formació

ITINERARI EDUCATIU D’ECONOMIA SOCIAL I FINANCES ÈTIQUES

L’Itinerari Educatiu d’Economia Social i Finances Ètiques és una proposta didàctica adreçada a l’alumnat de 3r i 4 d’ESO. Consisteix en un conjunt de 5 mòduls formatius (cadascun d’una hora de duració) que tracen un recorregut seqüencial per comprendre els aspectes clau d’aquesta perspectiva econòmica.

L’estructura modular permet que cada equip docent pugui inscriure’s al nombre de mòduls que consideri oportú. Els itineraris formatius es poden impartir presencialment amb o sense suport d’un formador extern. També es pot accedir a un portal virtual amb recursos complementaris, on el professorat pot aprofundir de manera autogestionada en la matèria.

A més, es pot optar directament a impartir la matèria amb la versió digital i recolzar-se a nivell teòric dels materials del format presencial.

Mòdul 1. Obrir la mirada: l’economia més enllà dels diners

 
mòdul1

L’economia no són només diners, inversions en borsa, pressupostos, pèrdues i guanys. Aquest mòdul analitza l’economia des d’una perspectiva de resolució de necessitats; ofereix una mirada plural i global que facilita una primera aproximació de l’alumnat a les nocions econòmiques bàsiques des de la seva pròpia experiència personal.

Objectius:
– Mobilitzar els coneixements previs de l’alumnat sobre l’economia.
– Reflexionar sobre el valor econòmic que tenen les activitats quotidianes.
– Comprendre el marc d’anàlisi de les economies plurals i introduir els principis de l’Economia Social i les Economies Feministes.

| Descarrega Material didàctic Mòdul 1 |

 

Mòdul 2. Afrontar la vida conjuntament: cooperatives i mutualitats

 
mòdul2

El cooperativisme i el mutualisme engloben un conjunt de pràctiques socioeconòmiques pròpies de l’ESS que tenen per objectiu resoldre les necessitats de les persones de forma autoorganitzada, col·laborativa i democràtica. Aquest mòdul permet descobrir i investigar les mutualitats, les cooperatives de consum i d’habitatge; així com altres formes d’expressió del moviment cooperatiu que puguin ésser significatives per a l’alumnat.

Objectius:
– Analitzar els orígens del moviment cooperatiu i mutualista
– Comprendre què són i com funcionen les cooperatives agràries, de consum, d’ensenyament, d’habitatge, etc.
– Investigar la presència del cooperativisme al nostre entorn.

| Descarrega Material didàctic Mòdul 2 |

Mòdul 3. Emprendre de forma col·lectiva: les cooperatives de treball

 
mòdul3

Què és l’emprenedoria col·lectiva? Quins valors són necessaris a l’hora d’emprendre junts? El tercer mòdul de l’itinerari dona resposta a aquestes qüestions. A partir d’una metodologia activa, en el context de la simulació d’un projecte col·lectiu, l’alumnat copsarà els principis i valors del cooperativisme.

Objectius:
– Descobrir una gestió econòmica democràtica i els seus àmbits d’acció.
– Desenvolupar una actitud crítica cap a les pràctiques econòmiques.

| Descarrega Material didàctic Mòdul 3 | Annex 1 | Annex 2 |

Mòdul 4. Consumir amb responsabilitat: el comerç just

 
mòdul4
El consum és una dimensió econòmica clau. Com consum i els criteris que s’apliquen a l’hora de realitzar o no una compra i d’escollir uns o altres productes té un impacte social i ambiental. En aquest mòdul es proposa a l’alumnat activar una mirada crítica cap al consum, a partir de l’anàlisi de les seves conseqüències. També s’explora quins criteris podem aplicar a l’hora de comprar i s’investiga què és el comerç just.

Objectius:
– Mobilitzar els coneixements previs de l’alumnat sobre el consum responsable.
– Introduir els criteris de sostenibilitat en referència al consum.
– Reflexionar sobre les implicacions que tenen les nostres decisions de consum.

| Descarrega Material didàctic Mòdul 4 |

Mòdul 5. Gestionar els nostres diners: les finances ètiques

 
mòdul5
Què són les finances ètiques? Quins criteris s’apliquen per a diferenciar una entitat bancària convencional de la banca ètica? En aquest mòdul es proposa a l’alumnat investigar alguns aspectes concrets del funcionament de la banca i contrastar com es gestionen els estalvis de les persones en diferents tipus d’entitats bancàries.

Objectius:
– Mobilitzar els coneixements previs de l’alumnat sobre les finances i la banca.
– Comprendre de forma bàsica com funciona i per què serveixen les entitats financeres.
– Prendre consciència de l’impacte de les decisions econòmiques que prenem i valorar la dimensió social de la banca ètica.

| Descarrega Material didàctic Mòdul 5 |

Annex. Bibliografia, enllaços i recursos de referència

 
Bibliografies
Al llarg dels 5 mòduls hem recollit una gran quantitat de bibliografia, enllaços web i recursos de referència que ens poden servir per adquirir una visió més àmplia dels temes tractats.

| Descarrega Annex |

Impulsat per:

Promou:

Amb el finançament de