Per què necessitem una Llei d'Economia Social i Solidària a Catalunya?

Els nostres objectius

VISUALITZACIÓ

De l’economia social i les organitzacions que posen a les persones i el progrés social en el centre de l’activitat.

INCIDÈNCIA

Política i social per la defensa d’un determinat model de societat i dels interessos de l’economia social i solidària.

VALORS

Projecció dels valors propis de l’economia social i solidària i generació de discurs col·lectiu cap a la societat catalana.                        

COHESIÓ

Promoció interrelació i diàleg entre les diferents formes, cultures i organitzacions de l’economia social i solidària a Catalunya.

Actualitat

El procés de treball de les bases de la futura Llei d’Economia Social i Solidària a Catalunya: calendari i metodologia

Organitzacions membres

L'AESCAT

L’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) és una organització sense afany de lucre i de quart nivell que agrupa les principals plataformes de representació de les diferents famílies de l’economia social i solidària de Catalunya.

La missió

L’associació promou una societat amb una economia plural, amb més qualitat democràtica, on s’hi estenguin i reforcin els valors de llibertat, igualtat i fraternitat sobre la base del reconeixement de la igualtat en drets i deures dels ciutadans, tant en l’esfera pública com en la gestió de les entitats, les organitzacions i les empreses.

Twitter