Qui som?

L’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) és una organització sense afany de lucre i de quart nivell que agrupa les principals plataformes de representació de les diferents famílies de l’economia social de Catalunya: la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, la Federació de Mutualitats de Catalunya i la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya.

L’AESCAT aglutina a 7.422 organitzacions, 139.202 persones treballadores, una base social de 2,5 milions de persones (socis cooperativistes, socis d’entitats, mutualistes…), i suposa una facturació de 7.853 milions d’euros.

L’associació promou una societat amb una economia plural, amb més qualitat democràtica, on s’hi estenguin i reforcin els valors de llibertat, igualtat i fraternitat sobre la base del reconeixement de la igualtat en drets i deures dels ciutadans, tant en l’esfera pública com en la gestió de les entitats, les organitzacions i les empreses. Una economia també solidària i basada en la igualtat d’oportunitats, el suport als sectors socials més febles, l’equilibri entre el bé comú i el bé particular, i el desenvolupament d’una economia orientada a proveir de manera sostenible les bases materials del desenvolupament personal, social i ambiental de l’ésser humà.

 

OBJECTIUS

L’AESCAT persegueix, com a finalitats fonamentals, defensar i fomentar l’economia social, a través d’aquest objectius:

  1. Visualització de l’economia social, sumant a l’entorn d’un sol eix totes les organitzacions que posen a les persones i el progrés social en el centre de l’activitat, enlloc del capital.

  2. Projecció dels valors propis de l’economia social i generació de discurs col·lectiu cap a la societat catalana.

  3. Incidència política i social per la defensa d’un determinat model de societat i dels interessos de l’economia social.

  4. Promoció de la cohesió, interrelació i diàleg entre les diferents formes, cultures i organitzacions de l’economia social a Catalunya.

ORGANIGRAMA

Presidència

Guillem Llorens (Confederació de Cooperatives de Catalunya)

Secretaria

Joan Muntané (La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya)

Vocalia

Jordi Rojas (Xarxa d'Economia Solidària)

Vocalia

Francina Alsina (Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya)

Vocalia

Jordi Busquet (Federació de Mutualitats de Catalunya)