Llei d’Economia Social i Solidària

El Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya contempla com a acció destacada de l’actual legislatura l’elaboració de la Llei catalana de l’economia social i solidària.

Des de l’AESCAT volem ser propositius i en els propers mesos realitzarem un procés participatiu per construir de forma col·lectiva un document que marqui les bases d’aquesta futura Llei, assegurant el seu alineament amb un moviment divers amb uns principis i valors compartits.

Volem que aquest procés de reflexió ajudi a construir un consens entre les cinc organitzacions impulsores de l’AESCAT, per traslladar-lo als legisladors i impulsar un marc jurídic inspirador, valent i amb la mirada posada en els reptes que hem d’abordar com a societat.

Els principis que han de regir el procés són:

  • Qualitat i rigor de la proposta.
  • Espais de diàleg per assolir el major consens.
  • Eines de participació per a que el màxim nombre d’entitats de l’economia social participi.
  • Diversitat àmplia d’entitats participants representatives de tota l’economia social catalana.
  • Transparència de tot el procés.


Document de bases de la llei

Presentació del document de bases de la futura Llei d’Economia Social i Solidària de Catalunya, presentat públicament al desembre de 2020.


Com ho farem?

Acte de presentació

13 de febrer de 2019

Economia Social i Solidària: Consensuem les bases d’un marc de reconeixement jurídic i polític. 13 de febrer 15:30h Auditori de Barcelona Activa, Llacuna 162, Barcelona.

Participació oberta

14 de febrer de 2019

Enquesta online per recollir les percepcions de les entitats sobre com hauria de ser la Llei. Durant el febrer.

Primera sessió de treball amb cada organització

1 d’abril de 2019

Descentralitzades i internes per a cadascuna de les organitzacions impulsores de l’AESCAT per dialogar sobre les aportacions de les entitats. Mesos de març i abril

Document recull de les aportacions de les diferents organitzacions.

1 de maig de 2019

Retorn de la primera proposat de document per facilitar el debat. Maig.

Segona sessió de treball amb cada organització

1 de juny de 2019

Descentralitzades i internes per a cadascuna de les organitzacions impulsores de l’AESCAT per debatre i aprovar, si s’escau, el document. Juny

Document definitiu de les bases que han de regir la futura Llei

1 de juliol de 2019

Posicionament consensuat per totes les organitzacions de l’AESCAT entorn les bases de la futura Llei de l’Economia Social i Solidària. Juliol