«És molt enriquidor viure, conviure i cocrear projectes des de diferents punts de vista»

Directora

Segueix en marxa la campanya #FamíliesAESCAT per donar veu i visibilitat a la dedicació, estratègies de treball i objectius de les cinc famílies que en formen part: la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector, la Federació de Mutualitats, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES). Comparteixen amb nosaltres el significat que l’AESCAT té per a elles!

La Confederació és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les entitats no lucratives – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que presten serveis socials i d’atenció a les persones a Catalunya.

Agrupen prop de 1.200 organitzacions amb una clara orientació cap al servei públic, gestionant serveis socials i d’atenció a les persones amb una intenció no mercantil. Entenen per serveis d’atenció a les persones aquells que, de manera integral, busquen millorar la qualitat de vida dels ciutadans, amb una especial atenció als grups més vulnerables, contribuint a la cohesió social del país.

Entrevistem a Natàlia González del Pueyo, directora, que ens comparteix la visió de l’organització.

Què representa per la Confederació Empresarial del Tercer Sector l’AESCAT?

El nostre ADN està vinculat a l’economia social i solidària. Com a representants d’organitzacions sense ànim de lucre, com ara associacions, cooperatives, fundacions, empreses d’inserció i altres entitats que ofereixen serveis d’atenció a les persones a Catalunya, impulsem i defensem una economia diversa, solidària, que fomenta la igualtat d’oportunitats, dona suport als sectors més febles i manté un equilibri entre el bé comú i el bé particular. En resum, defensem una forma diferent d’entendre l’empresa i una economia que posa les persones al centre.

«Aquests valors que compartim amb l’AESCAT ens han portat a unir-nos-hi des de la seva creació el 2017. Ser membres ens permet destacar i promoure l’economia social, així com col·laborar en la creació de regulacions que la protegeixin i consolidin.»

Com pot l’economia social apropar els seus valors a la ciutadania?

Vivim, col·laborem i compartim projectes a l’AESCAT des de diferents perspectives, enriquint l’Economia Social i Solidària a Catalunya. Recentment, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, hem liderat la creació del POTS, el nou portal d’ocupació del tercer sector social. A través d’aquest portal, busquem unir el talent amb les oportunitats laborals per transformar la societat des de l’economia social, promoure ocupacions inclusives i ser un punt de trobada per a professionals i entitats socials.

«Aquesta connexió permet que, des de l’economia social, es puguin desenvolupar projectes amb impacte social que transformen la societat perquè sigui més justa, inclusiva i igualitària.»

En tots aquests anys, quins reptes s’han assolit? Quins queden per assolir-se? Quins models polítics contribueixen a la construcció del cooperativisme?

Sempre hem instat a l’Administració a prendre mesures en aquesta direcció. La característica compartida per totes les entitats del tercer sector és la seva activitat sense ànim de lucre. Aquesta particularitat simbolitza el compromís envers les persones i la societat, i les autoritats tenen la responsabilitat de garantir que els serveis d’atenció a les persones es realitzin amb aquesta filosofia. És essencial tenir un finançament just per als serveis socials i d’atenció a les persones, a més d’un marc normatiu que protegeixi i doni suport a la naturalesa sense ànim de lucre en la prestació d’aquests serveis.

«Actualment, s’està començant a treballar en l’avantprojecte de Llei dels Serveis Socials Públics, que regularà l’acció concertada. Tot just comença i necessitarà el suport decidit de l’Administració per avançar, amb especial atenció a la protecció de les iniciatives socials sense ànim de lucre.»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *