Josep Vidal «Volem més presència del cooperativisme en sectors estratègics»

Josep Vidal, director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives

Entrevistem a Josep Vidal, director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives. Parlem amb ell sobre l’impacte dels nous programes impulsats per la direcció general i l’enfortiment econòmic del sector.

El 2023, quina és la partida que ha destinat la Generalitat de Catalunya a l’Economia Social i Solidària? I els reptes per aquest 2023?

El pressupost 2023 de la Generalitat de Catalunya destina 241,7 M € a l’Economia Social i Solidària. Dins d’aquesta xifra global, destaquem els 149,38 M € destinats als centres especials de treball; els 43,72 M € dedicats a la inserció laboral de col·lectius en risc, persones amb discapacitat i salut mental i els 48,6 M € de suport al cooperativisme.

Algunes de les característiques del pressupost de la Generalitat de Catalunya per aquest 2023 en matèria social és que permeten avançar cap a un model de societat més just, inclusiu i feminista; pal·liar els efectes de la inflació i la crisi energètica sobre la ciutadania i les empreses; enfortir els serveis públics i lluitar contra les desigualtats estructurals per garantir vides vivibles; combatre el canvi climàtic i promoure l’erradicació definitiva a Catalunya d’elements contaminants com l’amiant.

Amb aquest pressupost, la despesa de la Generalitat creix en 3.842 M€ per empènyer grans transformacions que permetin donar resposta als nous reptes socials, econòmics i climàtics que afronta el país. Però també per aprofitar oportunitats d’innovació com les que ofereixen els fons Next Generation EU (NGEU), mantenint alhora una gestió rigorosa de les finances públiques.

Com a reptes de la Direcció General d’Economia Social, voldria destacar que volem més cooperativisme a tot arreu i, sobretot, més presència del cooperativisme en sectors estratègics. Volem consolidar el creixement de l’ecosistema de l’Economia Social i Solidària i, com sabeu, estem treballant un marc jurídic favorable a l’Economia Social i Solidària, amb la Llei d’ESS.

«Volem més cooperativisme a tot arreu i, sobretot, més presència del cooperativisme en sectors estratègics»

Quina és la valoració que feu des de la vostra direcció general del nou programa de Comunalitats?

Comunalitats Urbanes és un programa que vol impulsar una organització més justa de l’economia. A partir de l’impuls i l’enfortiment dels béns comuns i de les iniciatives basades en la cooperació i el suport mutu, l’objectiu és crear nous projectes econòmics que, des de l’autoorganització, puguin donar resposta a necessitats col·lectives i contribuir al desenvolupament local. Les comunalitats es governen des de l’Assemblea Comunal, un espai obert i democràtic on es prenen moltes de les decisions relatives a la seva gestió. Davant d’un mercat que no és capaç de satisfer les necessitats de la població amb equitat i justícia, les comunalitats estan compromeses a impulsar una visió de l’economia que tingui com a eix vertebrador la vida de les persones.

Actualment, hi ha 22 comunalitats repartides arreu del territori formades per un total 231 entitats de diversa índole com poden ser: empreses, ens locals, associacions de caràcter divers, cooperatives i tota mena de xarxes veïnals i de suport mutu. 17 ens locals, la majoria ajuntaments, formen part de les Comunalitats Urbanes, dels quals 9 tenen el rol d’entitat activadora i els 8 restants actuen com a entitat participant; això significa que els ens locals que participen en els projectes de Comunalitats Urbanes gestionen 308.000 € de pressupost. A banda, hi ha 5 organismes públics involucrats en els projectes de les Comunalitats: 4 com a entitats participants i 1 com a activadora.

«Davant d’un mercat que no és capaç de satisfer les necessitats de la població amb equitat i justícia, les comunalitats estan compromeses a impulsar una visió de l’economia que tingui com a eix vertebrador la vida de les persones»

I del programa Ocell de Foc?

Dins del Programa d’Economia Social de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, a finals del 2022, es va posar en marxa el programa Ocell de Foc. Es tracta d’un programa d’atenció integral per a joves, especialment amb problemàtica de salut mental, per assolir la seva inserció laboral en l’empresa ordinària o la recuperació del seu itinerari formatiu.

El programa subvenciona projectes que tenen per objectiu l’acompanyament cap a l’autonomia i la construcció d’una vida independent d’aquests joves. L’Ocell de Foc, dotat amb un pressupost de 9.900.000 euros, subvenciona projectes que s’elaboren des de l’acció comunitària, en forma d’agrupació d’entitats i en xarxa en el territori.

Hi ha 124 entitats beneficiàries del programa distribuïdes en 22 nuclis ocell de foc territorials que atendran més de 20.000 joves a tot Catalunya cada any, dels quals un 15% seran persones amb problemàtica de salut mental. Aquests projectes els proporcionaran eines i recursos per accedir al món laboral o tornar als estudis formatius. També hi participen donant suport al projecte general més de 100 entitats de les quals 46 són ens locals/Consells Comarcals.

«Els 22 nuclis ocell de foc i els seus projectes proporcionaran eines i recursos per accedir al món laboral o tornar als estudis formatius a més de 20.000 joves a tot Catalunya»

L’acceptació de la moció per treballar el pacte per una economia per la vida al Parlament i valoració de la proposta de l’ESS per un Pacte per una Economia per la Vida.

Com a Departament d’Empresa i Treball tenim en compte el Pacte per una Economia per la Vida ofert per l’AESCAT a la societat i el treballem amb el moviment, tant com a eina a l’hora de planificar polítiques com dialogant sobre estratègies per implementar.

En aquest sentit, valorem positivament que el Parlament de Catalunya hagi aprovat la moció 198/XIV sobre l’Economia Social. Amb aquesta moció, el Parlament de Catalunya reivindica la necessitat d’avançar cap a un model econòmic plural, sobirà, democràtic, sostenible i relocalitzat i reconeix el paper de l’Economia Social i Solidària com a punta de llança d’aquesta transició ecosocial i democratitzadora.

Quines són les propostes i reptes de l’ESS amb relació a les eleccions municipals del 28 de maig?

Els programes de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives sobre Economia Social estan pensats per donar suport al territori i generar les aliances necessàries. Un dels reptes és que les administracions locals continuïn exercint com a facilitadores de la promoció i difusió de l’ESS als municipis i dels programes impulsats per l’Administració de la Generalitat.

Enguany, per primera vegada, la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives i la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) signen un conveni amb l’objectiu de fomentar l’Economia Social i Solidària a Catalunya, per dur a terme accions de difusió i impuls de les polítiques públiques locals de foment de l’ESS, de manera coordinada i complementària.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *