Transformem l’economia a l’aula: més de 7.000 alumnes han participat als Itineraris Educatius d’Economia Social i Finances Ètiques

L’Itinerari Educatiu d’Economia Social i Finances Ètiques és una proposta didàctica que s’adreça a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i que vol posar en valor l’economia social i la seva contribució en la creació d’empreses democràtiques centrades en les persones, sostenibles i arrelades al territori. A la segona edició, corresponent al curs 2021-2022, s’han impartit 59 mòduls i hi han participat més de 1.300 alumnes i 16 docents.

La formació es pot realitzar tant de manera presencial als centres educatius, a través dels propis professors o de talleristes externs, o mitjançant classes en línia, ja que en aquesta segona edició es posarà en marxa una plataforma específica per impartir els mòduls de manera virtual.

La primera edició dels itineraris, el curs 2019-2020, es van impartir un total de 269 mòduls i es van formar 5.940 alumnes, 15 docents i 31 talleristes. Una bona acollida tenint en compte que el curs es va veure interromput per la pandèmia derivada de la covid19. Aquesta circumstància també va ser el motiu de l’aturada de la formació durant el curs 2020-2021.

5 mòduls formatius per entendre l’economia social

L’itinerari està format per cinc mòduls formatius -d’una hora de durada- que recorren els aspectes clau per conèixer i comprendre millor l’economia social. Aquesta estructura modular permet que cada equip docent pugui inscriure’s als mòduls que consideri oportuns.

Aquests són, a grans trets, els continguts i els objectius de cada un dels mòduls formatius:

  • Mòdul 1. Obrir la mirada: l’economia més enllà dels diners. Analitzar l’economia des de la perspectiva de resolució de necessitats i reflexionar sobre el valor econòmic de les activitats quotidianes i la cura de les persones.

  • Mòdul 2. Afrontar la vida conjuntament: els valors de l’economia social i solidària. Resoldre les necessitats de les persones de manera autorganitzada, col·laborativa i democràtica, i analitzar els orígens i principis de l’economia social i el moviment cooperatiu.

  • Mòdul 3. Emprendre de forma col·lectiva: les cooperatives. Simulació d’un projecte col·lectiu per aprendre els principis i valors del cooperativisme, i conèixer alguns elements per fer viable i perdurable l’emprenedoria col·lectiva.

  • Mòdul 4. Consumir amb responsabilitat: el consum conscient. Activar una mirada crítica cap al consum a través de l’anàlisi de les conseqüències de les nostres decisions i introduir els criteris de sostenibilitat en referència al consum.

  • Mòdul 5. Gestionar els nostres diners: les finances ètiques. Contrastar com es gestionen els nostres estalvis en diferents tipus d’entitats bancàries i valorar la dimensió social de la banca ètica.

El programa està impulsat pels departaments d’Educació i d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya i l’Associació Economia Social Catalunya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *