Un document històric

Guillem Llorens, President de l’AESCAT

Des que es va constituir l’any 2017, l’Associació Economia Social Catalunya ha impulsat un procés de promoció i reconeixement de l’economia social i solidària (ESS) al nostre país que s’està vehiculant, en part, a través de la futura Llei d’economia social i solidària. Aquest document que teniu entre mans és el resultat d’un procés de construcció col·lectiva entre les cinc organitzacions fundadores de l’Associació: la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, la Federació de Mutualitats de Catalunya i la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya.

La importància de disposar d’un marc normatiu específic està determinada pel desenvolupament de l’economia social i solidària, per la concurrència estratègica dels diversos actors que la conformen i per l’impuls de polítiques que la reconeixen com un actor socioeconòmic de valor. Aquesta necessitat s’ha vist accentuada en els darrers mesos com a conseqüència de la crisi socioeconòmica derivada de la COVID-19. Cal una legislació que protegeixi i impulsi un nou model econòmic basat en una economia plural i transformadora que satisfaci equitativament les necessitats econòmiques, socials i culturals del conjunt del país.

La Llei d’economia social i solidària, a més d’establir els elements que ens caracteritzen i defineixen, ajudarà a fer més visible a qui som i què representem, en termes d’ocupació i de qualitat, i també en termes socials i econòmics. A més, hi ha vessants qualitatius, com els models de gestió que impulsem, que esdevenen un element d’educació en la participació, generen una influència positiva en la societat i contribueixen a desenvolupar una qualitat democràtica més bona.

La Llei ens ha d’ajudar a aconseguir nivells més alts de participació institucional i ha de permetre millorar el posicionament de l’economia social i solidària en la normativa que en regula l’activitat dels actors i l’àmbit de funcionament. També pot ser un element facilitador per augmentar l’activitat econòmica, l’impacte en l’ocupació i en la producció i comercialització de béns i serveis, així com la confluència de tots aquests aspectes en relació amb els col·lectius més vulnerables. A més, ens ha de permetre avançar en la contractació pública responsable. De manera paral-lela, la Llei d’economia social i solidària pot contribuir a augmentar les dotacions pressupostàries per donar suport a l’ocupació i l’emprenedoria col·lectiva, a potenciar els instruments financers per promoure el canvi de model econòmic i a difondre el model de l’economia social i solidària.

Aquest document és, doncs, un primer pas, ferm i decidit, cap a l’aprovació definitiva de la Llei. Cal reivindicar-lo: per primer cop a Catalunya, s’han consensuat unes bases que acorden què és i què defineix l’economia social i solidària. Malgrat la complexitat del repte que afrontàvem, hem aconseguit crear un document històric que consensua una visió de l’ESS àmplia i oberta, perquè suma i recull les sensibilitats de les diferents famílies que la integren i posa la mirada en els valors i principis que compartim i que formen part de la nostra manera d’entendre l’economia.

La futura Llei d’economia social i solidària és, per tant, una oportunitat en majúscules que no podem deixar escapar per reconèixer totes les organitzacions que, des d’un vessant o un altre, som part de l’economia social i solidària d’aquest país i defensem un model econòmic més just i transformador, centrat en les persones.

Agraïm i celebrem el coratge i el compromís que la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha demostrat durant els darrers mesos amb aquest procés col·lectiu, i desitgem que aquest esperit valent es mantingui fins que la Llei d’economia social i solidària sigui una realitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *