Subvencions “Enfortim l’ESS 2020”

Els terminis de la presentació de sol·licituds a la convocatòria de subvencions Enfortim l’ESS 2020 de l’Ajuntament de Barcelona queden en suspens.

Amb una dotació de 800.000€, té un impacte important per donar suport a accions i projectes de dinamització econòmica, també en la situació d’emergència creada arran de la Covid-19. En aplicació del RD 463/2020, els terminis de presentació de sol·licituds queda en suspens i, oportunament, s’informarà de la pròrroga i dels nous terminis resultants.

Les entitats poden obtenir fins al 80% de finançament i tenen un any per executar havent-se iniciat durant l’any 2020 (tant si s’ha iniciat des de l’1 de gener com el 31 de desembre, tenint sempre la justificació de despesa mínima inicial).

En aplicació del RD 463/2020, els terminis de presentació de sol·licituds queden en suspens. Així doncs, aquest anunci permet a les entitats disposar de tota la informació per treballar en els seus projectes, però sense poder presentar-los encara. Un cop s’aixequi l’Estat d’Alarma, s’informarà dels nous terminis resultants indicant a partir i fins quan es poden presentar els projectes.

Aquesta quarta convocatòria de l’Enfortim l’ESS arriba en plena emergència sanitària per la Covid-19. Donat l’objectiu d’impulsar i acompanyar projectes de promoció i reforç de l’Economia Social i Solidària (ESS), les subvencions poden tenir un impacte important a l’hora de fer front a l’efecte de la Covid-19 sobre l’economia i l’ocupació.

Per aquesta raó, es convida a l’àmbit de ESS -i especialment a les entitats de segon, tercer i major nivell- perquè incideixin, encara més al que ja sempre fan, en el suport a les entitats i empreses que agrupen, perquè es presentin a la convocatòria i que els projectes siguin susceptibles de donar respostes a la situació d’emergència creada.

Cal destacar que l’any 2019, la convocatòria Enfortim l’ESS va donar suport a 297 projectes de 222 entitats diferents, amb un total de 800.000€.

La convocatòria 2020

En aquesta quarta edició de l’Enfortim l’ESS, els esforços estaran centrats en finançar activitats d’interès públic o social que promocionin i/o reforcin l’ESS a Barcelona en dos àmbits temàtics: Creació i Consolidació, i Intercooperació. Els projectes podran iniciar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre 2020 i poden tenir una durada màxim d’un any a partir de la data d’inici.

És important destacar que, en aplicació del RD 463/2020, els terminis de la presentació de sol·licituds queda en suspens i , oportunament, s’informarà de la pròrroga i dels nou termini resultant.

L’objectiu de l’àmbit temàtic Creació i Consolidació és enfortir el teixit empresarial que practica l’Economia Social i Solidària. Es poden presentar aquelles entitats i empreses que necessitin suport per a consolidar-se, créixer amb noves línies de negoci, constituir nous projectes, així com reforçar el seu pla estratègic o enfortir la seva governança interna. I,  també sempre molt important i encara més en l’actual conjuntura, projectes per aconseguir suport per desenvolupar un pla de màrqueting dels seus productes, serveis i activitats.

Pel que fa al segon àmbit temàtic d’Intercooperació, l’objectiu és subvencionar la col·laboració i cooperació entre iniciatives, especialment per desenvolupar les línies estratègiques, palanques i reptes de l’Estratègia de ciutat ESS 2030. Pel que fa a les entitats de segon, tercer i major nivell, es donarà suport a projectes enfocats a ajudar i enfortir els seus membres en el camí de la intercooperació i la construcció d’un mercat social potent. Pel que fa a les entitats de primer nivell, es prioritzaran projectes de constitució de cooperatives de segon grau que vulguin implementar nous projectes, escalar projectes actuals o intercooperar de manera significativa.

I, tal com ja s’ha explicitat però cal insistir-hi, els projectes i les accions que es presentin en aquest segon àmbit temàtic hauran d’estar alineades amb les línies estratègiques, les palanques i els reptes incloses en l’Estratègia ESS de Ciutat 2030.

Seguint l’Estratègia ESS de Ciutat 2030, la intercooperació entre entitats i empreses multiplica exponencialment la seva capacitat transformadora, essent clau per a la sostenibilitat i la construcció d’un mercat social perdurable en el temps, sempre i més encara en la clau de recuperació i transformació econòmica després de l’emergència per la Covid-19.

Els terminis de presentació dels projectes

Com esmentat més amunt, en aplicació del RD 463/2020, els terminis de la presentació de sol•licituds queden en suspens i , oportunament, s’informarà de la pròrroga i dels nous terminis resultants.

Llavors, a partir de quan i fins quina data es poden presentar els projectes? A data de 17 de març es publica la convocatòria de manera que les entitats disposin de tota la informació, requisits, condicions i material per treballar sobre els seus projectes. Tanmateix, i donat que els terminis de la convocatòria estan suspesos, els projectes encara no es poden presentar.

Aquesta situació seguirà en vigor mentre estigui vigent el RD 463/2020. Per tant, informarem dels terminis definitius de presentació dels projectes (a partir i fins quan es poden presentar els projectes) quan estigui a punt d’aixecar-se l’Estat d’Alarma.

Qui es pot presentar?

La subvenció està destinada a empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat, així com agrupacions d’entitats per a projectes d’intercooperació o col·laboració empresarial que es basin en els principis i valors de l’Economia Social i Solidària.

De la mateixa manera, també es poden presentar persones físiques o agrupacions de persones físiques en procés de constitució d’una cooperativa o de projectes d’economia comunitària i col·laborativa del procomú que no estiguin formalitzats.

Voleu més informació?

Trobareu tota la informació relativa a l’Enfortim l’ESS 2020 a la pàgina web especial d’aquesta convocatòria de subvencions.

Per altra banda, si voleu llegir la convocatòria oficial del programa de subvencions i la documentació necessària, podeu accedir al següent enllaç.

Finalment, i tenint en compte el decret d’Estat d’Alarma per la Covid-19, els equips de la Direcció de Serveis d’Economia Social, Consum Responsable i Polítiques Alimentàries Urbanes treballen telemàticament fins nova decisió i, com a mínim, fins divendres 27. Estigueu atentes a les nostres xarxes (twitter @AltresEconomies) i al web.

Per aquesta raó, s’ha habilitat el següent correu electrònic per atendre tota la informació en relació a la convocatòria Enfortim l’ESS 2020 a partir del proper 17 de març: subvencions_ec_solidaria@bcn.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *