Una mirada oberta i transformadora per a la futura Llei d’Economia Social i Solidària a Catalunya

Les sessions de treball confirmen la voluntat de construir col·lectivament una llei que impulsi una economia plural que posi a les persones en el centre.

Un cop finalitzades les segones sessions de treball a les 5 organitzacions sòcies de l’AESCAT per reflexionar sobre la futura Llei de l’Economia Social i Solidària a Catalunya, podem afirmar que, gràcies a la voluntat de sumar entre totes elles, s’ha arribat a tenir un document amb un alt consens que està previst presentar-lo públicament a finals del mes de novembre.

A mitjans de maig, a partir de tota la informació recollida en les primeres sessions de treball, es va presentar un primer esborrany del document de posicionament comú de les 5 organitzacions sobre la futura Llei d’ESS. En aquest esborrany també s’identificaven alguns aspectes on no es pot assegurar que hi hagi un clar consens. Val a dir que el document va ser rebut amb força satisfacció per part de les diferents famílies que conformen l’AESCAT.

El document ha servit per dinamitzar les reflexions a les segones sessions presencials de treball, permetent focalitzar el diàleg, contextualitzant i emmarcant l’àmbit de reflexió.

Les sessions, realitzades durant els mesos de juny i juliol i en les que han participat una vuitantena de persones, han estat les següents:

Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya 12/06 6 persones – Comissió de la Llei
Taula d’Entitat del Tercer Sector Social de Catalunya 13/06 28 persones – Assemblea
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 21/06 8 persones
Confederació de Cooperatives de Catalunya 27/06 10 persones
La Confederació, Associació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya 28/06 18 persones
Federació de Mutualitats de Catalunya 15/07 8 persones

Les sessions de treball han estat intenses i inspiradores. La reflexió s’ha dividit en dues parts:

1.Reflexió i validació de la primera versió del document, per grups s’ha debatut sobre els 6 grans apartats del document, per validar o proposar canvis. Ha existit una alta acceptació, sobre les línies generals del document, el que ha permès poder entrar a reflexionar a fons i filar prim en el redactat de cadascun dels paràgrafs.

Els apartats dels que es composa el document, i en els que s’han dividit els grups de treball, són:

  • Una llei amb voluntat transformadora
  • Un moviment divers, amb principis i valors compartits
  • Un procés de reconeixement àgil, però exigent
  • Crear un entorn favorable a l’ESS
  • Reconeixement de l’ESS com un agent socioeconòmic
  • Impuls de nous mecanismes de col·laboració público-social-comunitària.

2. Mesurar el dissens sobre els aspectes on no es pot assegurar que hi hagi un consens ple. En la segona part de les sessions s’ha sol·licitat a les persones assistents que es posicionessin sobre quatre aspectes sobre els que no existia un posicionament comú.

Properes passes:

Aquestes sessions han permès realitzar una segona proposta de document incorporant les aportacions de les diferents organitzacions de l’AESCAT sobre com hauria de ser la futura llei de l’ESS catalana. A partir d’aquí, cada organització haurà de validar internament aquest document, si s’escau, i reflexionar sobre els temes que no han quedat resolts.

A principis del mes d’octubre s’espera que la Junta directiva de l’AESCAT aprovi la versió definitiva del document i que a finals de novembre es faci la presentació pública.

Tags:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *