#BCN2030ESS Sessions per dibuixar el futur de l’ESS a Barcelona

Les entitats o projectes de l’Economia Social i Solidària de Barcelona estan convidades a participar als debats per definir l’Estratègia d’Economia Social i Solidària de Barcelona 2030 #BCN2030ESS.

Els actors de l’Economia Social i Solidària (ESS) agrupades, sota l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT), així com l’Ajuntament de Barcelona han iniciat un procés participatiu i obert per definir els objectius i prioritats de l’ESS a Barcelona d’aquí al 2030. Entre gener i febrer s’organitzen diversos debats sectorials i territorials on qualsevol entitat o projecte d’ESS està convidada a participar.

L’Estratègia de ciutat de l’ESS 2030 vol, no només acordar i redactar, com els diferents actors de l’ESS imaginen la ciutat del 2030 i el paper que l’ESS hi pot tenir, sinó també com es farà la concreció en línies de treball, el seguiment del seu desenvolupament i l’avaluació de les fites aconseguides.

El document que està ara a debat ha de ser una ruta a 10 anys, a mig i llarg termini, compatible amb accions més concretes pel primer trienni i posteriors i que vol establir un marc que alinea els esforços dels diferents actors clau de la ciutat, tant els què es poden identificar clarament d’ESS com altres que es consideren importants per als objectius que es persegueixen.

Com a resultat del procés de reflexió, es busca obtenir una priorització de les línies de treball i dels sectors d’activitat clau en els propers anys, que els actors signants de l’Estratègia promouran conjuntament.

Així també, aquest document haurà de poder funcionar com una guia per a l’elaboració de les polítiques d’ESS en els propers governs locals, així com una inspiració transversal d’altres polítiques municipals (Cultura, Ecologia, Mobilitat, Habitatge…) i una inspiració per a les administracions supralocals que fan polítiques d’ESS a la ciutat.

Els debats

Entre els mesos de gener i febrer 2020, les entitats impulsores d’aquest procés estan organitzant diversos debats sectorials i territorials per construir l’estratègia ESS de ciutat 2030. Aquests debats tenen tres objectius molt clars on les entitats participants han de:

  1. poder fer aportacions, enriquir el text i millorar allò que no quedi ben recollit, fent- lo propi, sentint que hi hem aportat i que ens pertany;
  2. generar vincles, sumar visions i reconèixer-nos per a seguir treballant plegades en el futur;
  3. imaginar quin paper els hi agradaria desenvolupar al llarg del temps (o com a mínim els primers anys).

Així doncs, és fonamental que les entitats o projectes d’ESS de Barcelona s’involucrin i participin en el dibuix de les prioritats i dels objectius de l’ESS a la ciutat.

Podeu consultar tots els debats convocats en aquest document. Aquest calendari es va actualitzant cada cop que es confirma un nou debat.

Com a resultat de tots aquests debats, es busca obtenir les línies de treball que serien prioritàries per les entitats i projectes participants, com a mínim pels tres primers anys d’Estratègia. Entenent línies com compromisos de treball conjunt entre les diferents entitats signants de l’Estratègia, que necessitaran d’un desplegament posterior.

A partir de totes les propostes recollides, tant el grup motor com l’àmbit participat seguiran treballant per a acordar els continguts definitius de l’Estratègia. Del conjunt de línies de treball que es proposin entre totes, sorgirà un acord de quins seran els principals projectes d’ESS de la ciutat per als propers deu anys.

El recorregut fins avui

Els materials elaborats fins a la data són fruit d’un procés de reflexió que s’enceta el febrer de 2019 i des d’aquell moment es creen dos espais de treball: el grup motor i l’àmbit participat ampliat.

El grup motor és qui empeny el procés de definició de l’Estratègia i està format per: cinc entitats proposades per l’AESCAT (Confederació de Cooperatives de Catalunya, La Confederació, la Taula del Tercer Sector Social, la XES i la Federació de Mutualitats de Catalunya), amb dues representants de cadascuna, quatre membres d’economies col·laboratives, economies comunitàries, del teixit associatiu (Consell d’Associacions de Barcelona) i de finances ètiques (FETS) i tres representants de l’Ajuntament de Barcelona (Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, Direcció Executiva de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat de Barcelona Activa i Comissionat d’Economia Social, Verda, Desenvolupament Local i Política Alimentària).

L’àmbit participat ampliat és l’espai que revisa i valida la documentació de l’Estratègia, on s’aprovarà el document definitiu d’Estratègia i fa d’enllaç amb les entitats de primer nivell. Aquest espai de presa de decisions està format pels integrants actuals de l’àmbit participat de l’ESS , per representants de grups polítics municipals i per persones referents en diferents camps. Fins ara han participat 69 persones de 56 entitats del l’ESS en els diferents espais i moments.